• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Over ons

 

In 2009 nam opbouwwerker Roy Hulst het initiatief om een buurttheater in Mariaberg op te richten. Jeugd- & jongerenwerkster Gina Mingels, zijn collega bij Stichting Trajekt, kreeg de leiding over de aspirant acteurs en actrices die zich al snel aanmeldden. De theatergroep was als natuurlijk voortgevloeid uit het gemeentelijke ‘JOIN-project’, opgezet om jongeren en ouderen in de wijk nader tot elkaar te brengen. De via dit project blootgelegde pijnpunten werden verwerkt tot sketches en onder de titel "Hangouderen en Zeurjongeren" als eenmalige voorstelling in het buurtcentrum getoond aan buurtbewoners en belangstellenden.

 

Deze eerste encounter tussen publiek en spelers genereerde enthousiasme en riep zelfvertrouwen op bij de theatergroep. Projectleidster Gina ging op zoek naar professionals om de volgende stap mogelijk te maken: een volwaardige theaterstuk. Dankzij eerdere gezamenlijke projecten, waardoor zij elkaars werkstijl kenden, was het Gina duidelijk dat  regisseur Tamara Jongerden de beste keuze was. Hun wederzijdse inspiratie en waardering bleek al snel een solide basis voor succes.

 

Ze begonnen met het vastleggen van levenservaringen van de deelnemers, die inmiddels een vaste groep hadden gevormd. De gehouden interviews leverden naast verhalen over persoonlijk leed en over misstanden in de buurt ook anekdotes op. Meer dan voldoende materiaal om het script samen te stellen voor de eerste theatervoorstelling, getiteld “Huh …. Romeinen?”

Thema’s van deze voorstelling waren geweld, in het openbare leven en binnen de huiselijke sfeer, gevangenschap, in een relatie of naar aanleiding van een misstap, en de gevolgen, zowel negatief als positief, van het onvermijdelijke verleden van de diverse karakters in het stuk alsook van de door hen ooit ingeslagen wegen.

 

Vanwege het grote succes werd het project, nog altijd georganiseerd door Trajekt, met steun van Kumulus, die zorgde voor de inzet van Tamara, voortgezet. De tweede voorstelling “Drei, twie, ein veuls diech al get?” overtrof alle verwachtingen en leidde tot uitverkochte voorstellingen in het Kumulus-theater. Persoonlijk documentair theater, levensverhalen van echte mensen uit Mariaberg, een van de armste buurten in Maastricht, verbeeld. Reprises en een zeer gewaardeerde presentatie op het Rotterdamse ICAF (International Community Arts Festival) voorjaar 2014 vestigde de naam van BTM en leidde tot grote voldoening bij alle spelers, leden van de productiegroep en (bege)leidende professionals. Stopzetting van het project in hetzelfde jaar door bezuinigingen bij Trajekt en Kumulus bedreigde het voortbestaan van de club.

 

Maar de buurtbewoners lieten het er niet bij zitten. Ze richten zelf een vereniging op. Niet gemakkelijk: het duurde een jaar voor het zover was. In de tussentijd nodigde Opera Comique Maastricht BTM uit om mee te spelen in haar productie “La Gran Esperanza”. 5 sterren in de Limburger, grote waardering voor de samenwerking tussen de twee groepen (e.a.). Een tussenstap.

 

Najaar was de Vereniging BTM een feit, waren sociale media geïnstalleerd, de  voorbereiding van de derde grote productie (“Iedereen doet mee”) een feit. Subsidies van overheden en financiële bijdragen van fondsen maakten de productie van Sjold in 2016 en 2017 mogelijk. 6 uitverkochte voorstellingen in de bovenzaal van het Theater aan het Vrijthof in maart en april 2017, met lovende kritieken van de toeschouwers, bekroonden alle werk van spelers en leden van de productiegroep. Het brede thema armoede, verbeeld en uitgesproken door ervaringsdeskundigen, levensechte verhalen, werd uit de taboesfeer gehaald. De artistieke kwaliteit van regie en decor stond op een hoog pijl. BTM droeg bij aan een innovatieve impuls van het culturele aanbod in Maastricht. De beoogde doorwerking in de stad werd gerealiseerd in “Sjold in de buurt”: presentaties van enkele scenes uit Sold in 4 aandachtswijken, met discussies over het thema en het spel van BTM na. Samen met Trajekt georganiseerd. Daar bleef het niet bij: najaar 2017 voerde BTM met eenzelfde werkwijze “BTM op Maat” uit: presentaties uit Sjold bij de gemeentelijke bijeenkomst “Samen uit de Min”, in de “Week van de ouderen” en bij de aftrap van de “Quiet Community Maastricht”. Een presentatie bij de bijeenkomst van “Aanzet” is gepland op 20 januari 2017.

 

Een eerste “Artistieke vooruitblik” voor 2018-2019 is voorgesteld en besproken met de leden van de vereniging. Op 17 september 2017 startte de eerste speltraining voor de nieuwe, vierde, zelfstandige productie, ook voor nieuwe leden. Op weg naar nieuwe voorstellingen in oktober 2019. BTM gaat er weer voor, zoals ons publiek dat vraagt. 

 

Credits

De producties van BTM werden mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van veel buurtbewoners, de samenwerking met Trajekt, en financiële bijdragen van symphatiserende leden, Trajekt-Hogeschool Zuyd, de Gemeente Maastricht, het Oranje Fonds (met het Samenwerkingsfonds Limburg), de Stichting Elisabeth Strouven, Code 043, de Sint Clemens Stichting, het Kanunnik Salden Fonds, Theater aan het Vrijthof, Prins Bernard Cultuur Fonds Limburg, en donaties van burgers.