• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Home

Geen reguliere toneelclub, maar een sociaal artistiek project - Buurttheater Mariaberg is dé pionier in Maastricht op het gebied van eigenzinnig en persoonlijk documentair theater. Thema’s als armoede, drankmisbruik, huiselijk geweld en gevangenschap, ouderdom, tradities, liefde, eenzaamheid en gezamenlijkheid, racisme, kindermisbruik, schooluitval en het zoeken naar kansen worden op een uitdagende, poëtische en soms absurde en gewaagde manier in een theatervoorstelling gegoten en opgediend. Levenservaringen die verborgen blijven, worden zichtbaar gemaakt. Roepen herkenning en erkenning op - van onschatbare waarde voor de versterking van een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, voor zowel de spelers en het publiek als voor de bewoners van Mariaberg en andere wijken. We gaan dat ook doen in Daalhof, Malpertuis en Wittevrouwenveld.

NèS, “ne f*cking escape room”

De kaartverkoop voor 6 voorstellingen van NÉS is gestart. Klik hier  voor de flyer met alle informatie.

Kumulustheater, 6 voorstellingsdata, kaartjes kopen bij een van de vier buurthuizen of bestellen via info@buurttheatermariaberg.nl (welke dag, hoeveel kaartjes) en betaling van 5 Euro per kaartje op rekeningnummer NL33INGB0006762848 (onder vermelding van NÈS en datum van de voorstelling). Op deze website en onze FB pagina houden we u op de hoogte van het verloop van de kaartverkoop.

 

Wees er maar beter snel bij …..

ACTIE NÈS: KOOP EEN KAARTJE VOOR EEN ANDER

Net als bij Sjöld starten we nu ook gelijk deze actie. Klik hier  voor de flyer. Samen met AANzet en de Quiet Community Maastricht zorgen wij dat de kaartjes goed terecht komen. 

BTM Nieuwsbrief 11, september 2019

Lees hier onze laatste Nieuwsbrief, nr 11, de derde dit jaar alweer. Natuurlijk vooral over NÈS: de laatste openbare repetitie, de preview op het Parcours, het productiewerk achter de schermen en inkijkjes in belevingen van spelers en een nieuwe theatermaker voor Daalhof. En ook weer veel “wist-u-dat-je’s”. De BOM gaat starten: daarover in nr. 12 meer.

Buurt Opera Malpertuis (BOM)

Al gemeld in Nieuwsbrief 10: Maastricht heeft er een nieuw community arts project (in ontwikkeling) bij. Opera Zuid gaat de buurt in, haalt daar verhalen op en ontwikkelt met bewoners, begeleid door Trajekt, een heuse buurtopera die in 2020 op de planken komt. Desgevraagd door het bewonersinitiatief en het Buurtnetwerk Malpertuis is BTM penvoerder  en wordt de BOM een autonoom deelproject van BTM. Eerste informatie is te vinden op Trajekt’s website (google Buurt Opera) en op de BOM Facebook pagina. Het eerste  projectplan is bij BTM op te vragen. U gaat er meer van horen. 

Buurttheater Daalhof

Er ligt een zaal in Daalhof te Maastricht, genaamd: het Atrium. Die zaal is leeg. Er is niemand. Het is er stil. Je kan er een speld horen vallen. In die zaal komt een regisseur binnengewandeld, een theatermaker die dolgraag een voorstelling in elkaar wil knutselen. Dat kan ze niet alleen. Ze is op zoek naar spelers… spelers die zin hebben om dramalessen te volgen, die zin hebben om hun persoonlijke verhaal om te zetten in een theatrale vorm, die zin hebben om op te treden voor een publiek. Ik ben die regisseur.

 

Kom jij samen met mij ‘alleen zijn’?

 

Neem contact op met Nathalie Conaert voor informatie: secretariaat@buurttheatermariaberg.nl.

 

DATA

Dinsdag 15 oktober 19u

Dinsdag 29 oktober 19u

Dinsdag 12 november 19u

Dinsdag 26 november 19u

Dinsdag 10 december 19u

Word sympathiserend lid

Hoor erbij, denk mee, praat mee, geniet mee, werk mee. Over en met de productie van NÈS, maar ook alle andere activiteiten waar we mee bezig zijn. Iedereen kan meedoen.

 

Download hier uw inschrijfformulier.