• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Home

Geen reguliere toneelclub, maar een sociaal artistiek project - Buurttheater Mariaberg is dé pionier in Maastricht op het gebied van eigenzinnig en persoonlijk documentair theater. Thema’s als armoede, drankmisbruik, huiselijk geweld en gevangenschap, ouderdom, tradities, liefde, eenzaamheid en gezamenlijkheid, racisme, kindermisbruik, schooluitval en het zoeken naar kansen worden op een uitdagende, poëtische en soms absurde en gewaagde manier in een theatervoorstelling gegoten en opgediend. Levenservaringen die verborgen blijven, worden zichtbaar gemaakt. Roepen herkenning en erkenning op - van onschatbare waarde voor de versterking van een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, voor zowel de spelers en het publiek als voor de bewoners van Mariaberg en andere wijken. We gaan dat ook doen in Daalhof, Malpertuis en Wittevrouwenveld.

NèS, “ne f*cking escape room”

De kaartverkoop voor 6 voorstellingen van NÉS is gestart. Klik hier  voor de flyer met alle informatie.

Kumulustheater, 6 voorstellingsdata, kaartjes kopen bij een van de vier buurthuizen of bestellen via info@buurttheatermariaberg.nl (welke dag, hoeveel kaartjes) en betaling van 5 Euro per kaartje op rekeningnummer NL33INGB0006762848 (onder vermelding van NÈS en datum van de voorstelling). Op deze website en onze FB pagina houden we u op de hoogte van het verloop van de kaartverkoop.

 

Wees er maar beter snel bij …..

ACTIE NÈS: KOOP EEN KAARTJE VOOR EEN ANDER

Net als bij Sjöld starten we nu ook gelijk deze actie. Klik hier  voor de flyer. Samen met AANzet en de Quiet Community Maastricht zorgen wij dat de kaartjes goed terecht komen. 

BTM NIEUWSBRIEF 10, APRIL 2019

Lees hier onze laatste nieuwsbrief! Nummer 10 alweer. Met een indringend artikel van onze Tamara: waar haalt ze toch haar energie vandaan, waar is ze zo trots op. En meer nieuws over onze “uitrol” in Maastricht, columns, activiteiten, weetjes en feiten. NÈS in de maak, BTM ontwikkelt door.

 

Nieuwsbrief 11 gaat uitkomen in september!

Buurt Opera Malpertuis (BOM)

Al gemeld in Nieuwsbrief 10: Maastricht heeft er een nieuw community arts project (in ontwikkeling) bij. Opera Zuid gaat de buurt in, haalt daar verhalen op en ontwikkelt met bewoners, begeleid door Trajekt, een heuse buurtopera die in 2020 op de planken komt. Desgevraagd door het bewonersinitiatief en het Buurtnetwerk Malpertuis is BTM penvoerder  en wordt de BOM een autonoom deelproject van BTM. Eerste informatie is te vinden op Trajekt’s website (google Buurt Opera) en op de BOM Facebook pagina. Het eerste  projectplan is bij BTM op te vragen. U gaat er meer van horen. 

Word sympathiserend lid

Hoor erbij, denk mee, praat mee, geniet mee, werk mee. Over en met de productie van NÈS, maar ook alle andere activiteiten waar we mee bezig zijn. Iedereen kan meedoen.

 

Download hier uw inschrijfformulier.